GAME
客隊
CCC Kwei Wah Shan College
63
Q1 Q2 Q3 Q4 F
CCC Kwei Wah Shan College
17 12 14 20 63
Belilios Public School
8 12 3 6 29
日期: 25 Jul 09:00     地點: Flora Ho Sports Centre
主隊
Belilios Public School
29
CCC Kwei Wah Shan College Belilios Public School

兩分比率

三分比率

罰球比率

CCC Kwei Wah Shan College Belilios Public School
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 63.0

1
#20
29.0

CHU YAN LAM
#14
兩分入球 27.0

1
#10
14.0

CHU YAN LAM
#7
三分入球 2.0

CHAN NA WAN
#2
0.0

CHAN CHEUK LAM
#0
籃板總數 14.0

WONG KA YEE
#6
13.0

KELLY CHEN TSE JIA
#7
助攻 10.0

CHAN NA WAN
#5
5.0

KWONG HIU LAM
#2
偷波 9.0

WONG KA YEE
#2
3.0

CHU YAN LAM
#2
封阻 3.0

WONG SIN MAN
#1
0.0

CHAN CHEUK LAM
#0
效率 69.0

WONG KA YEE
#23
3.0

CHU YAN LAM
#9

留言

支持

你支持邊隊?
CCC Kwei Wah Shan College Belilios Public School
在處理您的支持,請耐心等待。
CCC Kwei Wah Shan College
1. Ken Chu
2. Yuk Tse
Belilios Public School
----

網站動態

 • 馮愷怡
  剛剛加入了 HKU。
  三月三十一日, 2017 下午5:26
 • Edwin Chiu
  剛剛加入了 HKU。
  八月二十二日, 2016 下午11:34
 • Jack Tam
  剛剛加入了 HKU。
  八月七日, 2016 上午3:43
 • Sang Sang So
  連接到球員 NG HOI KI
  一月八日, 2016 下午7:32
 • Sang Sang So
  剛剛加入了 HKU。
  一月八日, 2016 下午7:32