GAME
客隊
Diocesan Girls' School
32
Q1 Q2 Q3 Q4 F
Diocesan Girls' School
4 2 13 13 32
SKH Lui Ming Choi Secondary School
7 8 10 10 35
日期: 25 Jul 10:15     地點: Flora Ho Sports Centre
主隊
SKH Lui Ming Choi Secondary School
35
Diocesan Girls' School SKH Lui Ming Choi Secondary School

兩分比率

三分比率

罰球比率

Diocesan Girls' School SKH Lui Ming Choi Secondary School
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 32.0

PONG KA YU
#10
33.0

CHEUNG SHAN NI
#13
兩分入球 12.0

CHOU KA YAN
#4
14.0

CHEUNG SHAN NI
#5
三分入球 2.0

WINNIE SO
#2
0.0

SUNG WING SHUEN
#0
籃板總數 11.0

CHOU KA YAN
#6
16.0

CHIANG SAU MAN
#4
助攻 1.0

LAW YIK YAN
#1
3.0

LAM CHING MAN
#1
偷波 1.0

PONG KA YU
#1
1.0

LAM CHING MAN
#1
封阻 0.0

MAK WAI CHING
#0
3.0

LAM CHING MAN
#1
效率 11.0

PONG KA YU
#10
24.0

CHEUNG SHAN NI
#7

留言

支持

你支持邊隊?
Diocesan Girls' School SKH Lui Ming Choi Secondary School
在處理您的支持,請耐心等待。
Diocesan Girls' School
1. Ken Chu
SKH Lui Ming Choi Secondary School
----

網站動態

 • 馮愷怡
  剛剛加入了 HKU。
  三月三十一日, 2017 下午5:26
 • Edwin Chiu
  剛剛加入了 HKU。
  八月二十二日, 2016 下午11:34
 • Jack Tam
  剛剛加入了 HKU。
  八月七日, 2016 上午3:43
 • Sang Sang So
  連接到球員 NG HOI KI
  一月八日, 2016 下午7:32
 • Sang Sang So
  剛剛加入了 HKU。
  一月八日, 2016 下午7:32