GAME
客隊
SKH Lui Ming Choi Secondary School
28
Q1 Q2 Q3 Q4 F
SKH Lui Ming Choi Secondary School
4 10 6 8 28
Heep Yunn School
13 14 5 17 49
日期: 26 Jul 10:15     地點: Flora Ho Sports Centre
主隊
Heep Yunn School
49
SKH Lui Ming Choi Secondary School Heep Yunn School

兩分比率

三分比率

罰球比率

SKH Lui Ming Choi Secondary School Heep Yunn School
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 28.0

LAM CHING MAN
#8
49.0

SEUNG HUI YING
#13
兩分入球 9.0

FAN WAI CHING
#2
16.0

SEUNG HUI YING
#5
三分入球 2.0

MAK HOI LAM NATALIE
#1
4.0

WONG MAN SZE
#2
籃板總數 19.0

FAN WAI CHING
#5
22.0

TANG WING MAN
#8
助攻 2.0

LAM CHING MAN
#1
7.0

LI TSZ KWAN
#2
偷波 2.0

MAK HOI LAM NATALIE
#1
2.0

LI TSZ KWAN
#1
封阻 0.0

CHEUNG SHAN NI
#
1.0

cheung hiu yau
#1
效率 19.0

LAM CHING MAN
#9
52.0

LI TSZ KWAN
#17

留言

支持

你支持邊隊?
SKH Lui Ming Choi Secondary School Heep Yunn School
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • 馮愷怡
  剛剛加入了 HKU。
  三月三十一日, 2017 下午5:26
 • Edwin Chiu
  剛剛加入了 HKU。
  八月二十二日, 2016 下午11:34
 • Jack Tam
  剛剛加入了 HKU。
  八月七日, 2016 上午3:43
 • Sang Sang So
  連接到球員 NG HOI KI
  一月八日, 2016 下午7:32
 • Sang Sang So
  剛剛加入了 HKU。
  一月八日, 2016 下午7:32