GAME
客隊
Heep Yunn School
67
Q1 Q2 Q3 Q4 F
Heep Yunn School
6 28 18 15 67
Diocesan Girls' School
0 4 2 0 6
日期: 26 Jul 14:30     地點: Flora Ho Sports Centre
主隊
Diocesan Girls' School
6
Heep Yunn School Diocesan Girls' School

兩分比率

三分比率

罰球比率

Heep Yunn School Diocesan Girls' School
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 67.0

TANG WING MAN
#12
6.0

MAK WAI CHING
#2
兩分入球 33.0

TANG WING MAN
#6
3.0

MAK WAI CHING
#1
三分入球 0.0

LEE FUNG YAN
#
0.0

WONG YUET SHAN
#
籃板總數 20.0

cheung hiu yau
#4
14.0

VENUS CHEUNG
#5
助攻 16.0

IP HIU WING
#5
0.0

WONG YUET SHAN
#
偷波 20.0

CHEUNG CHOR YING
#6
4.0

WONG YUET SHAN
#1
封阻 2.0

HUI TSZ YU
#1
1.0

MAK WAI CHING
#1
效率 90.0

TANG WING MAN
#18
-24.0

PONG KA YU
#-1

留言

支持

你支持邊隊?
Heep Yunn School Diocesan Girls' School
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • 馮愷怡
  剛剛加入了 HKU。
  三月三十一日, 2017 下午5:26
 • Edwin Chiu
  剛剛加入了 HKU。
  八月二十二日, 2016 下午11:34
 • Jack Tam
  剛剛加入了 HKU。
  八月七日, 2016 上午3:43
 • Sang Sang So
  連接到球員 NG HOI KI
  一月八日, 2016 下午7:32
 • Sang Sang So
  剛剛加入了 HKU。
  一月八日, 2016 下午7:32